10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

22. 8. 2023

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu amandmana poslanika Šerifa Špage na Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine; Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, s prethodno usvojenim amandmanom poslanika Albina Muslića - Ponovljen (Prvi krug)