10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

22. 8. 2023

Glasanje

Prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanica Mia Karamehić - Prvi krug