10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

22. 8. 2023

Glasanje

Objedinjavanju rasprave o tačkama 15. do 17. - Prvi krug