8. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

5. 7. 2023

Glasanje

Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-18- 1460/22 od 2. 9. 2022; - Prvi krug