7. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2023

Glasanje

Materijali Upravnog odbora BHRT-a: a) Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2022. godinu i Finansijski plan BHRT-a za 2023. godinu, b) Izvještaj o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu i Programski planovi BHRT-a za 2023. godinu, broj: 01,02-50-18-902/23 od 14. 4. 2023; Primanju k znanju Finansijskog plana BHRT-a za 2023. godinu, Izvještaja o realizaciji programa BHRT-a za 2022. godinu i Programskih planova BHRT- a za 2023. godinu - Prvi krug