7. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2023

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani predstavnici Vijeća ministara BiH, poštovani i uvaženi gosti, predstavnici medija, otvaram 7. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, himna države Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve prisutne zastupnice i zastupnike, uvažene goste. Iz Ureda ministra finansija i trezora BiH dostavljeno je obavještenje da ministar Tegeltija nije u mogućnosti prisustvovati današnjoj sjednici. Odsustvo je opravdao zastupnik Denijal Tulumović i sjednici prisustvuje dovoljan broj zastupnika za punopravan rad i odlučivanje – 39. Kao što vam je i naznačeno u pozivu za sjednicu, a u skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći zastupnici: Rejhana Dervišević ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Šemsudin Mehmedović ministru komunikacija i prometa BiH, Milorad Kojić ministru pravde BiH, Jasmin Emrić ministru sigurnosti BiH, Ermina Salkičević-Dizdarević ministru komunikacija i prometa BiH, Darko Babalj predsjedavajućoj Vijeća ministara BiH, Denis Zvizdić ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Albin Muslić ministrici civilnih poslova BiH, Aida Baručija ministru sigurnosti BiH, Branislav Borenović minstru komunikacija i prometa BiH i Milan Petković ministru komunikacija i prometa BiH. Sada ćemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i odgovora od strane predstavnika Vijeća ministara na iste. Riječ dajem uvaženoj zastupnici Rejhani Dervišević. Podsjećam, pitanje koje se postavlja traje maksimalno dvije minute, odgovor od strane predstavnika Vijeća ministara ili ministra isto dvije minute, osim ako nije riječ o izuzetno važnim podacima koje trebamo čuti pa zbog toga izlaganje može trajati duže i komentar na dobiveni odgovor može trajati maksimalno jednu minutu. Podsjećam na ovo jer imamo dosta pitanja, a poslije toga imamo isto puno odgovora na već dostavljena, vašim reakcijama na već dostavljene odgovore, tako da ne izgubimo previše vremena u ovom prvom uvodnom dijelu sjednice. Uvažena zastupnice Devišević, izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Sve prisutne na današnjoj sjednici srdačno pozdravljam. Dakle, Bosna i Hercegovina je potpisivanjem Zelenog programa za Zapadni Balkan iskazala opedjeljenost za energetsku tranziciju i postizanje klimatske neutralnosti. Osim činjenice da energetska tranzicija može pružiti energetsku sigurnost ona zasigurno predstavlja i veliku razvojnu šansu u kojoj Bosna i Hercegovina treba vidjeti i vlastite interese. Čini se da smo mi, nažalost, jedina država u Evropi koja još uvijek nema usvojen pravni okvir za razvoj obnovljive energije. Moje pitanje se odnosi na aktivnosti Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa koje se provode u procesu tranzicije energetskog sektora u Bosni i Hercegovini – Postoji li državna strategija i koji su strateški dokumenti do sada usvojeni na aktivnosti na procesu tranzicije energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, a koji dokumenti su u pripremi i u kojoj su fazi? Zahvaljujem.

Hvala. Imamo li predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa? Nemamo. Ok, sačekaćemo odgovor u pisanom obliku. Ok, hvala. Idemo dalje, uvaženi zastupnik Šemsudin Mehmedović. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, članovi Vijeća ministara, uvaženi gosti. Moje pitanje se odnosi na ministra prometa i komunikacija, a radi se o Odluci o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije za 2021. godinu. Pitanje je – Zašto je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u ovakvom obliku predložilo Odluku o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH iz 2021. godine? Da li Ministarstvo podržava kupovinu i opremanje dva poslovna prostora, jednog u Banja Luci u vrijednosti tri miliona i drugog u Mostaru vrijednosti dva miliona konvertibilnih maraka? Znate li koliko službenika će raditi u tim prostorima, jer Agencija te podatke očigledno krije? Jeste li svjesni da se trenutno prave paralelen regulatorne agencije u Banja Luci i Mostaru? Agencija duže od dvije decenije ima regulatorne sektore van Sarajeva, to nije sporno, ali je sporno to što su regionalni sektori Banja Luka i Mostar od 2021. imali po dva odsjeka, a od polovine 2021. godine odlukom direktora imaju po četiri nove unutrašnje organizacione jedince i to najvažnije funkcije regulatora, da li ministar zna za ovo?

Hvala. Predstavnik Ministarstva komunikacija i prometa? Nema niko. Ovo ćemo zaista morati regulirati na malo bolji način, zato i postoje zamjenici ministara ako je ministar odsutan da se može odgovoriti zastupnicima na njihovo pitanje. Idemo dalje, riječ dajem zastupniku Miloradu Kojiću. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Uvažene kolege, članovi Savjeta ministara. Svoje pitanje postaljam ministru pravde BiH, gdje je potrebno da mi odgovori – Kada će ratni zločinac Sakib Mahmuljin biti izručen BiH radi izdržavanja pravosnažne kazne od osam godina? Dakle, da napomenem da je drugostepenom presudom od 28. aprila 2022. Sakib Mahmuljin oglašen krivim da je u svojstu komandanta Trećeg korpusa tzv. Armije BiH propustio da preduzme nužne i razumne mjere i spriječi počinjenje krivičnih djela ubistva i nečovječnog postupanja i time počinio krivično djelo ratnog zločina. Nakon što se u avgustu 2022. godine pojavila informacija da je Sakib Mahmuljin pobjegao u Tursku iz suda je stiglo obavještenje da se on ne nalazi na izdržavanju kazne, niti da mu je izrečena bilo kakva mjera, niti uputni akt da se uputi na izdržavanje kazne zatvora. Imajući u vidu surovost počinjenih zločina pod komandom ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina kom prilikom su odsjecane glave zarobljenim civilima i pripadnicima Vojske Republike Srpske na ozrensko-vozućkom ratištu postavljam ovo pitanje ministru pravde i zahtjevam odgovor. Hvala.

Ministar pravde, izvolite.

Davor Bunoza

Poštovani predsjedavajući, članovi Kolegija, uvažene zastupnice i zastupnici, poštovani članovi Vijeća ministara, poštovana predsjedavajuća Vijeća ministara, Borjana Krišto, sve vas srdačno pozdravljam. U vezi upita uvaženog zastupnika, gospodina Kojića, kada će biti izručen? Dajem Vam konkretan odgovor da zapravo ne postoji točan odgovor na Vaš upit, obzirom da to pitanje zapravo treba postaviti nadležnim institucijama Republike Turske. Kao što Vam je poznato Ministarstvo pravde BiH je dana 28.02.2023. godine dostavilo zamolbu Suda BiH za izručenje imenovane osobe i nažalost do današnjeg dana nismo dobili nikakav odgovor. Ono što mogu učiniti, što Ministarstvo pravde može učiniti je da ćemo u narednom periodu poslati urgencije da se postupi po zamolbama. Hvala lijepo.

Da li želite komentar na dobiveni odgovor? Izvolite.

Može, hvala. Ja bih Vas zamolio da pošaljete urgencije, jer ovo je prevashodno u cilju zadovoljenja pravde za žrtve, odnosno i za žrtve i za porodice žrtava, i mislim da ovakav način na koji je postupio Sud treba da bude podvrgnut određenoj vrsti kontrole od strane potencijalno Ministarstva pravde, ali prevashodno Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, jer imamo situaciju u kojoj je u malom dijelu zadovoljena pravda za osuđujuću presudu, ali i onom značajnom dijelu za porodice nije zadovoljena jer ratni zločinac nije na izdržavanju kazne. Hvala.