Nastavak 6. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

24. 5. 2023

Glasanje

Odluka o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj japanskoj pomoći u iznosu od 500 miliona japanskih jena, broj: 01,02-21-1-760/23, veza: 01,02-21-1-1640/21 od 29. 3. 2023. - Prvi krug