Nastavak 6. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

24. 5. 2023

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti. Nastavljamo 6. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas da zauzmete vaša mjesta, da se registrirate. Još jednom srdačno pozdravljam sve u sali. Ministar odbrane BiH, gospodin Zukan Helez, dostavio je ovlaštenje za zamjenika ministara, Slavena Galića, da prisustvuje nastavku 6. sjednice umjesto njega. Iz Ureda ministra vanjskih poslova BiH dostavljeno je obavještenje da ministar Konaković nije u mogućnosti prisustvovati sjednici zbog ranije preuzetih obaveza. Ministar pravde BiH, Davor Bunoza, dostavio je obavještenje da nije u mogućnosti prisustvovati sjednici, te je ovlastio zamjenika Mahmuzića da u njegovo ime pristustvuje sjednici. Iz Ureda ministra finansija i trezora BiH dostavljeno je obavještenje da ministar Tegeltija nije u mogućnosti prisustvovati sjednici zbog ranije preuzetih obaveza. Odsustvo sa današnje sjednice dosada su opravdali zastupici: Albin Muslić, Milan Dunović, Edin Ramić, a malo kašnjenje je najavio zastupnik Predrag Kojović. U ovom trenutku sjednici prisustvuju 34 zastupnika sto je dovoljan broj, kvorum, za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici. Prije nego pređemo na raspravu po tačkama dnevnog reda, zamolio bih sve prisutne u sali da utišaju svoje mobilne telefone. Ukoliko neko ima potrebu da razgovara, da to uradi van sale i zahtjevam apsolutno poštivanje reda i mira u Sali. Dakle bez bilo kakvih komentara i dobacivanja u toku rada Parlamenta, u toku diskusija zastupnika i to se naravno odnosi i na zastupnike, a posebno se odnosi na goste u sali. Ja kao predsjedavajući i mi kao članovi Kolegija ćemo to pratiti, kao i naše službe, i zaista vas pozivam da svi poštujemo dignitet ovoga Visokog doma. Kao što znate, 6. sjednica je prekinuta nakon otvaranja rasprave o 6. tački dnevnog reda. To je bila tačka – Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH čiji su predlagači zastupnici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš, s Mišljenjem Ustavnopravne komisije. Želim vas podsjetiti da na 5. sjednici Doma održanoj 20.03.2023. nije prihvaćeno negativno Mišljenje Ustavnopravne komisije. Komisija je bila zadužena da izradi novo Mišljenje u skladu sa članom 113. stav (3) Poslovnika, što je i uradila. Ustavnopravna komisija dostavila je Mišljenje, Komisija po drugi put nije utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH, te nije podržala principe Prijedloga zakona. Dakle, i ovo podvlačim, otvaram raspravu o Mišljenju Ustavnopravne komisije. Dakle, sada otvaram raspravu o Mišljenju Ustavnopravne komisije i pozivam uvažene zastupnike i zastupnice da i na ovoj tački, a i na svim budućim se striktno, kako je to po Poslovniku predviđeno, pridržavamo dnevnoga reda, dakle, govorimo o onome što je na dnevnom redu. Otvaram raspravu o Mišljenju Ustavnopravne komisije. Zastupnik Begić, izvolite.

Dame i gospodo, zastupnici i zastupnice, poštovani predstavnici medija, administrativno- tehničkih službi, Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine, bez kojih ovaj sjednica ne bi bila moguća, sve vas lijepo pozdravljam i želim vam uspješan rad. Mi ovom prilikom želimo još jednom da iskažemo naše protivljenje sprem ovakvog načina rada i sprem konkretnog Mišljenja Ustavnopravne komisije. Smatramo da Mišljenje nije u skladu sa pozitivnim pravnim propisima imajući u vidu da je ovo već drugi krug i imajući na umu odredbe Poslovnika, to bi značilo da je ovaj Prijedlog zakona danas zaustavljen i mi kao Klub Demokratske fronte ćemo razmotriti naš naredni red koraka i aktivnosti koje ćemo poduzeti jer smatramo da određena vrsta intervencije u ovom smislu kako je to bilo i predloženo ovim Zakonom je potrebna u BiH. Dakle, u toku je, formirana je i radna grupa koja priprema nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakona i mi ćemo gledati da preko svih mogućnih mehanizama uključujući i ovaj Dom i koristeći naravno poslovničke mogućnosti, pokušamo doći do rješenja koje je, opet ponavljam, po našem mišljenju potrebno u ovom momentu. Hvala lijepo.

Hvala. Zastupnik Špago. Izvolite.

Uvaženi predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, predstavnici Vijeća ministara, kolegice i kolege zastupnice i zastupnici i svi ostali prisutni, na početku želim da vas pozdravim. Pa evo, s obzirom da je bila prekinuta sjednica, nastavili smo odmah s obzirom na ove neke medijske izvještaje i stvari koje prate ovu sjednicu, ja sam očekivao da ćemo mi imati jedno obrazloženje vezano za nastavak sjednice, i ove eventualne ....

Molim Vas da se pridržavate dnevnog reda gospodine Špago. Tačka dnevnog reda je Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije. Ako možete se referirati na Mišljenje Ustavnopravne komisije izvolite, ako ne, prelazimo na narednog zastupnika. Izvolite.

Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Iako nisam zadovoljan sa Vašim stavom, ali evo ja ću se referirati na prijedlog, na Mišljenje Ustavnopravne komisije, s obzirom da sam član Ustavnopravne komisije. Prvo, iz ovog Mišljenja dole kad pročitate šta je utvrdila Komisija ostaje nejasno. Znači, Komisija sa 2 glasa za, 5 glasova protiv, 1 glasom suzdržanim nije utvrdila da je Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona BiH usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom. Ako je 5 protiv da nije, ne znam, nejasno je znači po meni, precizinija definicija je da Prijedlog zakona nije usklađen sa Ustavom, da je to Komisija utvrdila, pa da onda na taj način se definiše ovaj zaključak. Problem, kao i često na sjednicama Ustavnopravne komisije, jednostavno se tamo glasa da mi ne možemo čuti, oni koji su protiv principa zakona i protiv kojih su principa, iz kog razloga su protiv tog Prijedloga zakona. Jednostavno se glasa i, evo, ja da kažem da smo kolega Mašović i ja iz Kluba SDA bili protiv većinskog mišljenja komisije za ustav, da ovaj Zakon nije usklađen sa Ustavom BiH. I naravno i danas ćemo, kao Klub SDA glasati protiv Mišljenja Komisije, Ustavnopravne komisije, koja je utvrdila na 2. sjednici, odnosno na, po drugi put da ovaj Zakon nije usklađen sa Ustavom BiH. Hvala lijepo.

Hvala. Nemamo više prijavljenih, zaključujemo raspravu. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj sedam, Ad. 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-607/23 od 10.03.2023., skraćeni postupak, s Mišljenjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

Kao što imate uvid u dokumentaciju, Zakodavno-pravni sektor je dostavio svoje Mišljenje, Kolegij je kao nadležnu za razmatranje Prijedloga zakona odredio Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost BiH. Ustavnopravna komisija je dostavila Mišljenje. Komisija je utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom BiH i pravnim sistemom BiH. Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH je isto tako dostavila Mišljenje. Komisija nije prihvatila principe Prijedloga zakona. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u prvom čitanju. Zastupnik Jasmin Imamović. Izvolite.

Pa želim kao predsjedavajući Komisije za odbranu i sigurnost samo ovdje da napomenem da smo imali opću većinu, da su dva zastupnika, gospodin Nović i Dunović, bili opravdano odsutni sa sjednice Komisije ..

Oprostite, možete li samo mikrofon malo primaći, mi Vas praktično vrlo slabo čujemo.