Nastavak 6. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

24. 5. 2023

Glasanje

Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH), zakon broj: 01-02-1- 687/22 od 29. 7. 2022; Imenovanju zastupnika: Saše Magazinovića, Predraga Kožula i Milorada Kojića u Zajedničku komisiju oba doma - Prvi krug