Nastavak 6. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

24. 5. 2023

Glasanje

Prijedlog odluke o dopunama Odluke o imenovanju članova parlamentarnih delegacija, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-929/23 od 18. 4. 2023; - Prvi krug