Nastavak 6. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

24. 5. 2023

Glasanje

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o sigurnosnoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, broj: 01,02-21-1- 613/23 od 21. 3. 2023; Davanju saglasnosti za ratifikaciju - Drugi krug