Nastavak 6. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

24. 5. 2023

Glasanje

Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2145-1/22 od 2. 2. 2023, skraćeni postupak, P.Z.E.I. (prvo čitanje); Prijedlogu zaključka zastupnika Šemsudina Dedića i Safeta Keše - Prvi krug