13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 11. 2020
objavljeni podaci: 24. 11. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 2 na Ugovor o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom br. 1(Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH – C (Fi 82.304- SERAPIS 2010-0562), br.: 01,02-21-1-1872/20 od 23.9.2020. - Prvi krug