13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 11. 2020
objavljeni podaci: 24. 11. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o imenovanju prvog kandidata sa rang liste Privremene zajedničke komisije oba doma PS BiH za sprovođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH (Dragoljub Reljić), dostavlјen od Privremene zajedničke komisije oba doma PS BiH za provođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, br. :01,02-50-16-1091-7,1/20 od 6.10.2020. - Prvi krug