13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 11. 2020
objavljeni podaci: 24. 11. 2020

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića kojom DN PS BiH poziva Predsjedništvo BiH da, u najkraćem mogućem roku od dana usvajanja ove inicijative, donese Odluku o angažiranju Oružanih snaga BiH na državnoj granici BiH s cilјem pomoći Graničnoj policiji BiH u zaustavlјanju ilegalnih prelazaka državne granice i osiguranja sigurnosti za sve narode i građane BiH, br.: 02-50-6-1762/20 od 3.9.2020. - Prvi krug