13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 11. 2020
objavljeni podaci: 24. 11. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o zaključku delegata Asima Sarajlića - Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaklјučku delegata Asima Sarajlića koji glasi: „Pozivaju se entitetske agencije državne službe i Vlada BD BiH da u što kraćem roku uspostave i učine operativnim registar zaposlenih u institucijama entiteta i BD BiH s podacima o nacionalnoj, spolnoj, kvalifikacionoj strukturi te nacionalnoj strukturi rukovodećih službenika“ - veza: akt br.: 01,02-50-18-1555/20 i 02-50-6-16-12/20 od 8.10.2020., br.: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. - Ponovljeno (Drugi krug)