13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 11. 2020
objavljeni podaci: 24. 11. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, br.: 01,02- 02-1-596/20 od 31.3.2020. - Prvi krug