13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 11. 2020
objavljeni podaci: 24. 11. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o proceduri da li ćemo Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku u skladu sa čl. 124.Poslovnika Doma naroda - Zahtjev delegata Denisa Bećirovića, br.: 02-02-1-2147/20 od 3.11.2020. - Prvi krug