13. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

24. 11. 2020
objavljeni podaci: 24. 11. 2020

Glasanje

Odbijen

Glasanje o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku u skladu sa čl. 124. Poslovnika Doma naroda - Zahtjev delegata Denisa Bećirovića, br.: 02-02-1-2146/20 od 3.11.2020. - Prvi krug