11. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

1. 9. 2020
objavljeni podaci: 1. 9. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. - Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti, br.: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12.2.2020. - Drugi krug