10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

21. 7. 2020
objavljeni podaci: 21. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za BiH za 2018. između BiH, koju zastupa DEI Vijeća ministara BiH, i EU, koju zastupa Evropska komisija, br.: 01,02-21-1283/20 od 29.6.2020. - Ponovljeno (Prvi krug)