10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

21. 7. 2020
objavljeni podaci: 21. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, br.: 01,02-50-18-678/20 od 17.3.2020. - Prvi krug