8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinu

Dom naroda

25. 6. 2020
objavljeni podaci: 25. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma iz tačaka od 10. do 12. dnevnog reda, uključujući i tačku 12. dnevnog reda - Prvi krug