8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinu

Dom naroda

25. 6. 2020
objavljeni podaci: 25. 6. 2020

Glasanje

Odbijen

Imenovanju sljedećeg kandidata sa rang liste - Zoran Kovačević - Prvi krug