7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

11. 6. 2020
objavljeni podaci: 11. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanju suglasnosti za ratifikaciju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (MAC) - Drugi krug