7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

11. 6. 2020
objavljeni podaci: 11. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 03-37-2034/18 od 6. 9. 2018 - Drugi krug