7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

11. 6. 2020
objavljeni podaci: 11. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1694/19 od 25. 9. 2019. i 28. 2. 2020 - Ponovljeno (Prvi krug)