3. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

31. 1. 2023

Glasanje

Objedinjavanju rasprave o tačkama od 14. do 26. - Prvi krug