Osnovne informacije

:
: Savjetnik u kabinetu Ministra sigurnosti BiH
: Vojna akademija
: 56 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

25. 8. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
13. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
14. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Predsjedništvo BiH, ministar vanjskih poslova BiH 14.4.2022..
22. 2. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
30. 6. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar civilnih poslova BiH.
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministar civilnih poslova BiH.
26. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
21. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH 21.4.2021..
7. 4. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Zlatko Miletić
21%
21
7.46666666666667%
7
21%
Zlatko Miletić
21

Prisutnost na glasanjima

Zlatko Miletić
96.8137254901961%
97 %
92.5326797385621%
93 %
100%
Denis Bećirović
100 %