Osnovne informacije

:
: Delegat u Domu naroda PSBiH 2018-2022
: Vojna akademija
: 57 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

2. 3. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Zlatko Miletić
0%
0
0.214285714285714%
< 1
8%
Saša Magazinović
8

Prisutnost na glasanjima

Zlatko Miletić
100%
100 %
100%
100 %
100%
Dženan Đonlagić
Dragan Čović
Nikola Špirić
Marina Pendeš
Safet Softić
Snježana Novaković – Bursać
Sredoje Nović
Zlatko Miletić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.