3. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 3. 2023

Glasanje

Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH radi provođenja procedure za imenovanje dva zamjenika generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-272-1/23 od 2. 3. 2023; Usvajanju zaključka, odnosno o imenovanju zastupnika: Nermina Mandre, Darijane Filipović i Miroslava Vujičića za članove Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova stalnih komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01-34-1-544/23 od 3. 3. 2023. Usvajanju odluke, na način da se u Komisiji za finansije i budžet umjesto Nihada Omerovića imenuje Mia Karamehić-Abazović, a da se u Komisiji za vanjske poslove umjesto Denisa Zvizdića imenuje Nihad Omerović - Prvi krug