27. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 3. 2022

Glasanje

Nastavak procedure u vezi s Prijedlogom zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, br. 01-02-1-1393/21 od 7. 7. 2021, u skladu s čl. 85, 86. i 133. Poslovnika, predlagači: poslanici Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Jasmin Emrić, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Aida Baručija, Nada Mladina, Zukan Helez i Mirjana Marinković-Lepić, broj: 01-50-1-377/22 od 9. 3. 2022; Zahtjevu za hitni postupak - Drugi krug