Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok

 

 

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

NS NB
580%
580
160.444444444444%
160
580%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
580

Prisutnost na glasanjima

NS NB
96.6763005780347%
97 %
75.069578248769%
75 %
96.6763005780347%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

2. 8. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Uprava za indirektno oporezivanje BiH 2.8.2022..
19. 7. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
14. 7. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
13. 7. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
27. 6. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 27.6.2022..
14. 6. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
7. 6. 2022
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 7.6.2022..
6. 6. 2022
Aida Baručija je postavila pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
Damir Arnaut je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
31. 5. 2022
Mirjana Marinković – Lepić je postavila pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo odbrane BiH 31.5.2022..