Osnovne informacije

Dobio 4882 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Poslanik u Predstavničkom domu PS BiH
: Doktor pravnih nauka
: 47 godina

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

27. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 27.6.2022..
14. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
7. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 7.6.2022..
6. 6. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
26. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
6. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH 6.4.2022..
5. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Agencija za javne nabavke BiH 5.4.2022..
11. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH 11.3.2022..
8. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
2. 2. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Damir Arnaut
199%
199
36.3333333333333%
36
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Damir Arnaut
98.5549132947977%
99 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %