Osnovne informacije

: HNS
Dobio 13522 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 4
:
: Zastupnik u Parlamentu BiH
: Profesor historije
: 62 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

19. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH 24.3.2022..
15. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 15.3.2022..
15. 2. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti glavni tužilac Tužilaštva BiH 15.2.2022..
8. 2. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 8.2.2022..
11. 1. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 11.1.2022..
4. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
15. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Kakanj 15.1.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti načelnik Općine Bugojno 15.1.2021..
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti gradonačelnik Grada Zenice 15.1.2021..

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nikola Lovrinović
26%
26
36.3333333333333%
36
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Nikola Lovrinović
98.8439306358381%
99 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %