Osnovne informacije

Dobio 25020 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 5
:
: Delegat u Domu naroda BiH
: Filozofski fakultet
: 59 godina

Aktivnosti tokom mandata

3. 6. 2024
8. 3. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

24. 7. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Safet Softić
1%
1
4.06666666666667%
4
14%
Džemal Smajić
14

Prisutnost na glasanjima

Safet Softić
85.4406130268199%
85 %
92.1072796934866%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

1. 3. 2024
U proceduri je Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Nacrtu nisu priznata zvanja diplomirani pedagog-psiholog koja su sticanja i na Filozofskom fakultetu u Tuzli.Želi li se usvojiti zakon koji ne priznaje diplome pedagoga-psihologa stečene na javnom univerzitetu u našoj zemlji, a isti su priznati i mogu raditi u zemljama Evropske unije? Želite li još više mladih otjerati iz zemlje time što usvajate zakon u formi koja ne priznaje njihove diplome? Zasto usvajate zakon koji ne prepoznaje pedagoge-psihologe kao stručnjake koji mogu obavljati i već obavljaju psihološku djelatnost?