Snježana Novaković – Bursać

Osnovne informacije

: RS
Dobila 16838 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 1
:
: Pomoćnik direktora za medicinske poslove (Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”)
: Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
: 47 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

2. 3. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Snježana Novaković – Bursać
9%
9
37.4285714285714%
37
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Snježana Novaković – Bursać
100%
100 %
100%
100 %
100%
Dženan Đonlagić
Dragan Čović
Nikola Špirić
Marina Pendeš
Safet Softić
Snježana Novaković – Bursać
Sredoje Nović
Zlatko Miletić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.