Osnovne informacije

Dobio 24761 glasova u izbornoj jedinici RS / Izborna jedinica 3
:
: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
: Diplomirani pravnik
: 66 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

7. 6. 2022

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

31. 5. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
22. 4. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
1. 3. 2022
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
14. 6. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
19. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH.
18. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
4. 5. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
26. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
3. 3. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti .
25. 1. 2021
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Mirko Šarović
15%
15
36.3333333333333%
36
280%
Zlatan Begić
280

Prisutnost na glasanjima

Mirko Šarović
70.8092485549133%
71 %
80.2091935039912%
80 %
100%
Alma Čolo
100 %