Osnovne informacije

Dobio 7454 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu FBiH
: Doktor ekonomskih nauka
: 49 godina

Posljednjih 30 dana aktivnosti

18. 4. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

11. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dženan Đonlagić
1%
1
0.6%
< 1
2%
Zlatko Miletić
Snježana Novaković – Bursać
2

Prisutnost na glasanjima

Dženan Đonlagić
100%
100 %
97.4509803921569%
97 %
100%
Zdenko Ćosić
Sredoje Nović
Zlatko Miletić
Kemal Ademović
Ilija Cvitanović
Dragan Čović
Marina Pendeš
Šefik Džaferović
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.