Osnovne informacije

Dobio 7454 glasova u izbornoj jedinici FBiH / Izborna jedinica 3
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu FBiH
: Doktor ekonomskih nauka
: 50 godina

Aktivnosti tokom mandata

16. 2. 2024
31. 1. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

11. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Dženan Đonlagić
1%
1
0.6%
< 1
2%
Zlatko Miletić
Snježana Novaković – Bursać
2

Prisutnost na glasanjima

Dženan Đonlagić
97.2222222222222%
97 %
91.8859472104254%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.