Klub poslanika Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa

 

 

Osnovne informacije

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

SDS i PDP
1%
1
9.77777777777778%
10
52%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
52

Prisutnost na glasanjima

SDS i PDP
71.3461538461538%
71 %
71.7647286755077%
72 %
92.5663716814159%
Klub poslanika Naša stranka - Nezavisni blok
NS NB
93 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

1. 3. 2022