26. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

3. 2. 2022

Glasanje

Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinkovię-Lepię i Aide Baruěije NRMRPVHQDODåH9LMHüXPLQLVWDUD%L+GDXURNXRG30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024L$NFLRQLSODQ]DSURYRÿHQMH Taěka dnevnog reda Strategije 2020-2024, broj: 01-50-1-1971/21 od 27. 10. 2021; Usvajanju inicijative - Prvi krug