29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Davanju saglasnosti za ratifikaciju materijala iz tačaka 43. - 48. - Prvi krug