29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2021. godinu, broj: 05/1-50-15-646/22 od 25. 4. 2022. i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2022. godinu, broj: 05/1-50-15-647/22 od 25. 4. 2022; Usvajanje plana rada - Prvi krug