29. sjednicа Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 6. 2022

Glasanje

Objedinjavanju rasprave za tačke dnevnog reda od 43. do 48. - Prvi krug