Zvanična internet-stranica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je u kvaru.

22. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2021

Glasanje

Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Mirjane Marinković- Lepić, Aide Baručije i Damira Arnauta kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana sastavi i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH dostavi kompletan izvještaj o učešću Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi EXPO 2020, koja će sadržavati utvrđivanje odgovornosti i daljnje aktivnosti po ovom pitanju te prijedlog za sanaciju štete nastale dosadašnjim tokom događaja u vezi s učešćem na izložbi (nepoduzimanje bilo kakvih aktivnosti na pripremi, narušavanje ugleda Bosne i Hercegovine te moguće plaćanje kazne), broj: 01-50-1-1365/21 od 6. 7. 2021; Poslaničkoj inicijativi - Prvi krug