12. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 10. 2020
objavljeni podaci: 8. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o objedinjavanju rasprave i izjašnjavanja o tačkama od 24. do 26. tačke dnevnog reda, uključujući i 26. tačku - 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Švicarske Konfederacije u vezi s odobrenjem finansijskog doprinosa u obliku donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, br.: 01,02-21-1-1711/20 od 26.8.2020; 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj, br.: 01,02-21-1-1712/20 od 26.8.2020; 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina) između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, br.: 01,02-21-1-1713/20 od 26.8.2020. - Prvi krug