Osnovne informacije

:
: Elektrobosna Jajce
: diplomirani ekonomist
: 48 godina

Aktivnosti tokom mandata

3. 6. 2024
8. 3. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

22. 11. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
3. 10. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
29. 8. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar civilnih poslova BiH.
14. 6. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar pravde BiH.
29. 5. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.
27. 3. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Ilija Cvitanović
6%
6
4.06666666666667%
4
14%
Džemal Smajić
14

Prisutnost na glasanjima

Ilija Cvitanović
95.4022988505747%
95 %
92.1072796934866%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.