Osnovne informacije

: RS
:
: Zastupnik u Predstavničkom domu PS BiH
: Doktor Ekonomskih nauka
: 68 godina

Aktivnosti tokom mandata

16. 2. 2024
31. 1. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

Bez rezultata.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Nikola Špirić
0%
0
0.6%
< 1
2%
Zlatko Miletić
Snježana Novaković – Bursać
2

Prisutnost na glasanjima

Nikola Špirić
92.4603174603175%
92 %
91.8859472104254%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.