Osnovne informacije

:
: predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke
: novinar
: 63 godina

Aktivnosti tokom mandata

19. 7. 2024
3. 6. 2024

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

5. 9. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar vanjskih poslova BiH.
14. 6. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar sigurnosti BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Zdenko Ćosić
2%
2
4.066666666666666%
4
14%
Džemal Smajić
14

Prisutnost na glasanjima

Zdenko Ćosić
100%
100 %
92.14374225526642%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.