Klub bošnjačkog naroda

 

 

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

FBiH
19%
19
30%
30
43%
Klub hrvatskog naroda
FBiH-HR
43

Prisutnost na glasanjima

FBiH
94.0217391304348%
94 %
92.536231884058%
93 %
94.0217391304348%
Klub bošnjačkog naroda
FBiH
94 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

22. 3. 2022
16. 3. 2022
16. 2. 2022
24. 5. 2021
6. 4. 2021
8. 2. 2021
5. 1. 2021
18. 11. 2020