Klub bošnjačkog naroda

 

 

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

FBiH
24%
24
37.3333333333333%
37
57%
Klub hrvatskog naroda
FBiH-HR
57

Prisutnost na glasanjima

FBiH
96.6268811624286%
97 %
93.4998100606788%
93 %
96.6268811624286%
Klub bošnjačkog naroda
FBiH
97 %

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

12. 5. 2022
Denis Bećirović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
22. 3. 2022
Denis Bećirović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
16. 3. 2022
Asim Sarajlić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti Vijeće ministara BiH 16.3.2022..
Asim Sarajlić je postavio pitanje na koje mora odgovoriti ministar komunikacija i prometa BiH 16.3.2022..
16. 2. 2022
Denis Bećirović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
29. 6. 2021
Denis Bećirović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
Denis Bećirović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
24. 5. 2021
Denis Bećirović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.
6. 4. 2021
Denis Bećirović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti .
8. 2. 2021
Denis Bećirović je postavio pitanje na koje mora odgovoriti predsjedavajući Vijeća ministara BiH.