Osnovne informacije

: RS
:
: Delegat u Domu naroda BiH
: Magistar prava
: 76 godina

Aktivnosti tokom mandata

23. 11. 2023

Prisutnost na glasanjima kroz vrijeme

Zastupnička pitanja i inicijative

12. 4. 2023
Postavio je pitanje na koje mora odgovoriti ministar odbrane BiH.

Br. zastupničkih pitanja i inicijativa

Sredoje Nović
1%
1
0.6%
< 1
2%
Zlatko Miletić
Snježana Novaković – Bursać
2

Prisutnost na glasanjima

Sredoje Nović
85.0467289719626%
85 %
92.1679662474161%
92 %
100%
Kemal Ademović
Zdenko Ćosić
100 %

Postavljena pitanja i odgovori

Bez rezultata.